Waarvoor kun je een Adviesproject subsidie aanvragen?

Het Adviesproject is bedoeld om de inzet van externe deskundigheid bij technische, economische of markttoetsen mogelijk te maken, door een deel van de hiermee gepaard gaande externe kosten te vergoeden.

 

 

Inzet externe deskundige

De externe dienstverlener kan een externe kennishouder zijn, zoals een zakelijk dienstverlener, een R&D-afdeling van een deskundig bedrijf, maar ook een kennisinstelling (waarbij het anders dan bij het instrument Kennistraject het uitsluitend een één-op-één ondersteuning betreft).

De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het inzetten van een externe deskundige voor:

 • het verbeteren van primaire bedrijfsprocessen om de performance van de organisatie te vergroten (operational excellence);
 • het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden en/of het concreet toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen in de eigen onderneming;
 • een nieuw te ontwikkelen product, proces of dienst met als doel om de innovatie naar een volgende fase te brengen;
 • het ontwikkelen van een nieuw business model waarmee op een vernieuwende manier waarde wordt gecreeërd.

Zie ook Voorbeeld Adviesproject voor meer informatie en richtlijnen.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage bedraagt 50% van de kosten voor de inzet van een externe deskundige. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 10.000.

Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Onderneming en ondernemerschap
 • Motivatie aanvraag
 • Beoogde projectresultaat
 • Verwachte effect op de onderneming

Procedure

 1. Je dient je subsidieaanvraag in bij LimburgAgrofood via de website middels een aanvraagformulier.
 2. LimburgAgrofood toetst of je subsidieaanvraag compleet is en past binnen kaders van de regeling.
 3. Je ontvangt een ontvankelijkheidsverklaring.
 4. Bij positieve ontvankelijkheid wordt je subsidieaanvraag beoordeeld op bovengenoemde criteria.
 5. LimburgAgrofood neemt contact met je op over de uitslag van de beoordeling. Vervolgens ontvang je een subsidiebeschikking.

Het is optioneel (niet verplicht) en tijdelijk mogelijk om een maximaal 1 minuut durend filmpje aan te leveren door ondernemers die een adviesproject aanvraag doen bij LimburgAgrofood. Dit kan ter aanvulling of versterking dienen van de adviesproject aanvraag. In het filmpje mag de ondernemer de motivatie van de aanvraag evenals de (verwachte) resultaten/ effecten van het project toelichten. De grootte van het filmpje mag niet meer dan 15 MB zijn. Je kunt de film het beste eerst op youtube zetten en dan een link sturen (naar limburgagrofood@liof.nl) of het toesturen via Wetransfer. 

Voorbeeld Adviesproject

Mogelijke voorbeelden van haalbaarheidstoetsen die met het instrument Adviesproject kunnen worden ondersteund:

 • kan koude plasma-technologie in principe worden toegepast om de houdbaarheid van agrofood-producten te verlengen?
 • kan zogenoemde Modified Atmospheric Packaging (zoals toegepast bij gesneden groenteproducten) ook worden toegepast om zachtfruit- en sierteeltstruiken in een geconditioneerde verpakking naar nieuwe, verder gelegen marktgebieden te brengen?
 • hoe kan een zorgboerderijconcept binnen de vergoedingensystematiek van de zorgkolom worden ingepast?
 • is de inzet van een combinatie van robots en automated guided vehicles in een specifiek glastuinbouwbedrijf bedrijfseconomisch verantwoord?

Let op: dit zijn voorbeelden die uitsluitend als richtlijnen worden gebruikt. Neem contact met ons op wanneer je meer wilt weten over het Adviesproject.