Waarvoor kun je een Innovatieproject subsidie aanvragen?

Het Innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product of een innovatieve dienst gekoppeld aan een fysiek product. Het is de bedoeling om uiteindelijk het ontwikkelde product of de ontwikkelde dienst te gaan vermarkten. Het ontwikkelde product of de ontwikkelde dienst draagt bij aan het bedrijfsresultaat en heeft een aantoonbare meerwaarde voor de klant.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de subsidiabele projectkosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal
€ 50.000.

Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Onderneming en ondernemerschap
 • Innovativiteit
 • Economisch perspectief
 • Plan van aanpak.

Procedure

 1. Je dient je subsidieaanvraag in bij LimburgAgrofood via de website middels een aanvraagformulier.
 2. LimburgAgrofood toetst of je subsidieaanvraag compleet is en past binnen kaders van de regeling.
 3. Je ontvangt een ontvankelijkheidsverklaring.
 4. Bij positieve ontvankelijkheid wordt je subsidieaanvraag beoordeeld op bovengenoemde criteria. De beoordeling wordt gedaan door een beoordelingscommissie.
 5. LimburgAgrofood neemt contact met je op over de uitslag van de beoordeling. Vervolgens ontvang je een subsidiebeschikking en wordt het eerste deel van het toegekende subsidiebedrag aan je uitbetaald.

Tip: De beoordeling van uw aanvraag is gebaseerd op het aanvraagformulier. Eventuele bijlagen worden niet meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. Vermeld belangrijke informatie daarom altijd ín het aanvraagformulier zelf!

Adviescommissie

De Adviescommissie voor de Innovatieprojecten bestaat uit de volgende personen:

 • Erik Gipmans van Gipmans
 • Ron de Greeff van Staay-Van Rijn
 • Jan Klerken van Scelta Mushrooms
 • Paul Smits van Fancom
 • Ruud Zanders van Kipster.

Voorbeeld Innovatieproject

Innoveren doen MKB'ers niet zelden door te experimenteren.  Om die reden worden ook interne uren tot de subsidiabele kosten gerekend. Hiermee wordt een onderneming tevens in staat gesteld zelf intensief bij de innovatie betrokken te zijn. Dit draagt bij aan het commitment en de slaagkans van de innovatie. Ook clusters kunnen een beroep doen op het instrument Innovatieproject: óf het cluster heeft al een juridische entiteit die de ondersteuning kan aanvragen of er is nog geen entitieit. In dit laatste geval kan een clusterpartner de ondersteuning aanvragen en de inzet van de andere clusterpartners als 'ondersteuning door derden' als subsidiabele kosten opvoeren.

Een voorbeeld van een Innovatieproject is het opzetten van een collectie- en distributieconcept voor sierteeltproducten, waarme de primaire producenten zelf samengestelde boeketten jaarrond kunnen aanleveren aan de eindmarkt én schakels die geen of beperkte waarde toevoegen uit de keten kunnen snijden (ketenverkorting).

Let op: dit voorbeeld wordt uitsluitend als richtlijn gebruikt. Neem contact met ons op wanneer je meer wilt weten over het Innovatieproject.

Kom je in aanmerking?

Je gaat een innovatief fysiek product of innovatieve dienst gekoppeld aan een fysiek product ontwikkelen en wilt daar subsidie voor aanvragen.
 

Aanvraag indienen