Declaratie Kennistraject indienen

Op deze pagina informeren we je over de subsidiabele kosten en procedure van de Kennistraject subsidie.

Subsidiabele kosten

  • Uitsluitend de kosten voor de deelname aan het Kennistraject die de betreffende kennisinstelling in rekening brengt, zijn subsidiabel.

Procedure

  1. Je dient een einddeclaratie inclusief verplichte bijlagen in bij LimburgAgroFood via de website;
  2. Je ontvangt een ontvangstbevestiging van LimburgAgroFood;
  3. LimburgAgroFood controleert of je einddeclaratie correct en compleet is;
  4. Indien de declaratie compleet en correct is, dan ontvangt je hierover digitaal bericht en wordt het subsidiebedrag aan je uitgekeerd.

Mee te sturen documenten

De volgende verplichte documenten dienen digitaal te worden meegestuurd:

  • Een bevoegdelijk ondertekend betalingsverzoek;
  • Een declaratieformulier met een beschrijving van de projectresultaten;
  • Een kopie van de factuur van de kennisinstelling;
  • Een kopie van het betalingsbewijs.
Declaratie indienen

Kunnen we je ergens bij helpen?

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt bij het indienen van uw declaratie. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!